TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

Telangana SCERT 7th Class Hindi Study Material Telangana Pdf 9th Lesson गुसाडी Textbook Questions and Answers.

TS 7th Class Hindi 9th Lesson Questions and Answers Telangana गुसाडी

प्रश्न ( ప్రశ్నలు) :

प्रश्न 1.
चित्र में क्या दिखायी दे रहा है ?
(చిత్రం లో ఏవి కనబడుతున్నద ?)
TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी 5
उत्तर :
अ) चित्र में कुछ स्त्रियाँ दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाच रही हैं। साथ में एक आदमी ढोल बजा रहा है।
आ) इस चित्र में कुछ जाति-सांप्रदायके लोग नाच रहे हैं। पीछे कुछ लोग डोल बजाकर आ रहे हैं।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

प्रश्न 2.
कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम बताओ ।
(కొన్ని జానపద నృత్యాల పేర్లు తెలుపుము.)
उत्तर :

 • हमारे भारत में अनेक प्राँतों में अनेक लोक-नृत्य प्रसिद्ध हैं।
 • उनमें कोलाटम, दांडिया, गुसाडी, जोड़िया, धिंसा, कोया, बंजारा, बांग्रा आदि प्रमुख हैं।

प्रश्न 3.
नाचती हुई इन महिलाओं के मन में कौनसी भावना होगी?
(నాట్యం చేస్తున్న ఈ మహిళల మనస్సులో ఏ భావం ఉంది ?)
उत्तर :
नाचती हुई इन महिलाओं के मन में भारतीय संस्कृति की एकता और सभ्यता की भावना रही होगी।

सुनो – बोलो (విను – మాట్లాడు) :

प्रश्न 1.
शहर दूर होने के कारण गोंड जनजाति को लोगों को क्या-क्या कठिनाइयाँ होती हैं ?
(పట్టణం దూరము అయిన కారణంగా గోండ్ గిరిజన ప్రజలకు ఏఏ కష్టములు కలుగుతున్నాయి ?)
उत्तर :

 • गोंड जाति के लोग जंगल में रहते हैं।
 • वहाँ से शहर बहुत दूर है।
 • उन लोगों तक पहुँचने के लिए सडकों व बसों की सुविधाएँ बहुत कम हैं।
 • इसलिए उनको हर जगह पैदल जाना पड़ता है।
 • अनेक कठिनाइयों का सामना करते चलते रहते हैं।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

प्रश्न 2.
कुछ लोकनृत्यों के बारे में बताओ। जैसे :- कोलाटम, डांडिया आदि।
(కొన్ని ప్రజానృత్యాల గురించి తెలుపము. ఉదాహరణకు కోలాటం, డాండియా మొదలగునవి)
उत्तर :
1. हमारे भारत में अनेक प्राँतों में अनेक नृत्य होते हैं।

कोलाटम :
छोटी – छोटी रंग बिरंगी लकुटियों को एक धुन में मारते खेलनेवाला खेल ही कोलाटम है। रंगबिरंगे कपड़े पहने, पैरों में छोटी घंटियाँ बाँधकर कोलाटम खेलते हैं। एक गायक गाना गाता रहता है। उस गाने के अनुरूप ढप और क्लारिनेट बजातें हैं तो दस या बारह लोग नाचते कोलाटम खेलते हैं।

डफली नाच :
डफली नाच को ढप-नाच भी कहते हैं। नीम की लकड़ी से एक डपली की वर्तुल आकृति बनाकर भैंस के बछड़े के चमड़े से उस वर्तुल आकृति को ढंक कर यह डफली बनाते हैं। डफलियों को काँखों में रखकर, ऊपर उठाते हुए नाचते हैं। पैरों में छोटी घंटियाँ पहने नाचते हैं।

प्रश्न 3.
जनजाति के लोगों की क्या विशेषताएँ हैं ?
(గిరిజన జాతి (ప్రజల ఫ్రత్యేకతలు ఏమిటి ?)
उत्तर :

 • जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं।
 • उनकी अपनी विशेष संस्कृति है।
 • गुसाडी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है।
 • वे विविध उत्सव मनाते हैं और नृत्य करते हैं।
 • वे जंगुदाई नामक देवी की पूजा करते हैं।
 • वे मोर पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं।

पढ़ो (చదువు):

अ. वाक्यों (अ) का क्रम सही करो ।
(వాక్యమును సరైన క్రములులో వ్రాయుము)

1. बहुत मीठी है होती भाषा यह।
उत्तर :
यह भाषा बहुत मीठी होती है।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

2. संस्कृति का प्रमुख है नृत्य गुसाडी हमारी।
उत्तर :
गुसाडी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है।

3. बजाते हैं ढोल पुरुष
उत्तर :
पुरुष ढोल बजाते हैं।

4. दूर हैं होते शहर बहुत।
उत्तर :
शहर बहुत दूर होते हैं।

लिखो (వ్రాయము):

अ. गुसाडी नृत्य के बारे में तुम क्या जानते हो ?
(గుసాడీ నాట్యము గుठి०చి నీకు ఏమి తెలసు ?)
उत्तर :
गोंड जनजाति के लोगों की विशेष संस्कृति है। गुसाडी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय इन लोगों की विशेष वेष-भूषा होती है। वे जंगुदाई देवी की पूजा करते हैं।

(గోండ్ గిరిజన ప్రజలది ప్రత్యేక సాంప్రదాయము / నాగరికత. గుసాడీ వారి ప్రసిద్ధ సాంప్రదాయక నాట్యము. నాట్యము చేసేటప్పుడు వీరికి ప్రత్యేక వస్త్రధారణ ఉంటుంది. జంగుదాయి వీరి దేవత. ఆమెను పూజిస్తారు.)

शब्द भंडार (శబ్దకోశము):

अ. जोड़ो और नये वाक्य लिखो। (కలిపి, కొత్త వాక్యముల (వ్రాయుము):

1. दिवाली – रंग खेलते हैं।
उत्तर :
दिवाली के दिन दीप जलाते हैं।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

2. ईद – दीप जलाते हैं।
उत्तर :
ईद के दिन ईदगाह जाते हैं।

3. क्रिसमस – ईदगाद जाते हैं।
उत्तर :
क्रिसमस के समय सैंटा आते हैं।

4. होली – झंडा फहराते हैं।
उत्तर :
होली के दिन लोग रंग खेलते हैं।

5. स्वतंत्रता दिवस – सैंटा आते हैं।
उत्तर :
स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

आ. वाद्य यंत्रों के नाम लिखो ।
(వాద్య యంత్రముల పేర్లు వ్రాయుము.)

तबला (తబలా), ढोल (డోలు), बाँसुरी (మురళి), वायोलिन (వయోలిన్), वीणा (వీణ).
TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी 1

इ. वर्गपहेली में से पाठ में आये शब्दों को ढूँढकर लिखो।
(పద పట్టిక నుండి పాఠంలో వచ్చిన పదాలను వెతికి వ్రాయుము)
TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी 2
उदा : नृत्य
1. गुसाडी
4. युवक
2. जंगु
5. गोंडी
3. जनजाति
6. वेश-भूषा

भाषा की बात (భాషా విషయము) :

समझो और पढ़ो : (చదువ) – తెలుసుకో):

अ) नीचे दिये गये वाक्य ध्यान से देखो।
(క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యముల శ్రద్ధగా గమనించు.)

– मैं गुसाडी नृत्य करता हूँ।
– मैं पर्व मनाता हूँ
– मैं टी.वी. देखता हूँ
– मैं पानी पीता हूँ
– मैं खाना खाता हूँ।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

जैसे : हम गुसाडी नृत्य करते हैं।
हम पर्व मनाते हैं।
हम टी.वी. देखते हैं।
हम पानी पीते हैं।
हम खाना खाते हैं।

(ऊपर दिये गये वाक्यों के आधार पर “हमम” शब्द का उपयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ।)
(పైన ఇవ్వబడిన వాక్యముల ఆధారంగా “हम”‘ శబ్దమును ఉపయోగిస్తూ కొన్ని వాక్యములు ఏర్పరచుము)

1. मैं पाठ पढ़ता हूँ। – हम पाठ पढ़ते हैं।
2. मैं कहानी सुनता हूँ। – हम कहानी सुनते हैं।
3. मैं सबक सीखता हूँ। – हम सबक सीखते हैं।
4. मैं मैदान में खेलता हूँ। – हम मैदान में खेलते हैं।

सृजनात्मक अभिव्यक्ति (సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణ) :

प्रश्न 1.
मोर के पंख का चित्र उतार कर दो वाक्य लिखो।
నెమలి పింఛము గల చిడ్రమును గీసి రెండు వాక్యాలు వ్రాయుము .
उत्तर :
मोर हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही मनोहर दीख पडता है। मोर के पंख में कई रंग-बिरंगे दीख पडती है। यह सावन मास के बादलों से खुश होकर अपना नाच दिखाता है । यह जंगल की शोभा बढाती है। यह एक अनुपम पक्षी है।
TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी 6

पवित गद्यांश

1. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

मेरा नाम जंगु है। मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है ।

1. उसका नाम क्या है ?
उत्तर :
जंगु

2. वह कहाँ रहता है ?
उत्तर :
आदिलाबाद

3. वह किस जाति का युवक है ?
उत्तर :
गोंड जनजाति

4. वह किस भाषा में बात करता है ?
उत्तर :
गोंडी

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

5. उसकी भाषा की विशेषता क्या है ?
उत्तर :
बहुत ही मीठी भाषा

2. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए । अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

हमारी भी एक विशेष संस्कृति है। गुसाडी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय हमारी विशेष वेश-भूषा होती है। हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं। “जंगुदाई” हमारी देवी हैं। हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती हैं। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। पुरुष ढोल बजाते हैं, तो स्त्रियाँ गाना गाती हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति – ‘रेला रेला’ है । जैसे हम गाते हैं, वैसे ही नृत्य भी करते हैं।

1. गोंड जाति का प्रमुख नृत्य क्या है ?
उत्तर :
गुसाड़ी

2. उनके नृत्य के बारे में दो वाक्य लिखिए ?
उत्तर :
नाचते समय उनकी विशेष वेश-भूषा होती है। मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं।

3. उनकी देवी का नाम क्या है ?
उत्तर :
जंगुदाई

4. देवी माँ के संबंध में उनका मानना क्या है ?
उत्तर :
देवी माँ उनको संकेटों से बचाती हैं।

5. वहाँ के स्त्री-पुरुष उत्सवों के समय क्या करते हैं?
उत्तर :
पुरुष ढोल बजाते हैं, तो स्त्रियाँ गाना गाती हैं।

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

3. नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
हम जंगल में रहते हैं। यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएँ बहुत कम हैं। अब सरकार सुविधाएँ देने का प्रयास कर रही है ।

1. वे लोग कहाँ रहते हैं ?
उत्तर :
जंगल

2. वहाँ शहर कहाँ पर है ?
उत्तर :
जंगल से बहुत दूर है ।

3. वहाँ के लोग शहर कैसे जाते हैं ?
उत्तर :
शहर पहुँचने केलिए सड़को और बसों की मदद लेते हैं ।

4. वहाँ यातायात की सुविधाएँ कैसी हैं ?
उत्तर :
अब तो बहुत कम है, लेकिन सरकार इन्हें देने का प्रयास कर रही हैं ।

5. ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है ?
उत्तर :
जंगु

आपवित गद्यांश

4. आदिम मनुष्य आरंभ काल में जंगलों में रहता था। वह पेड़ों के नीचे निवास करता था। उसने पक्षियों के घोंसलों को देखा तो उसे भी घर बनाकर रहने की इच्छा हुई। उसने घर बनाकर अपने को धूप, वर्षा और जंगली जानवरों से बचा लिया। वह धीरे-धीरे सभ्य बनता गया। इसलिए उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती गयी।

1. आदिम मनुष्य आरंभ काल में कहाँ रहता था?
उत्तर :
जंगल

2. आदिम मानव कहाँ निवास करता था?
उत्तर :
पेड़ के नीचे

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

3. उसे क्या देखने से घर बनाकर रहने की इच्छी हुई?
उत्तर :
पक्षियों के घोंसले

4. उसने घर बनाकर अपने आप को किससे बचा लिया?
उत्तर :
धूप, वर्षा और जंगली जानवरों से बचा लिया।

5. धीरे-धीरे वह क्या बनता गया?
उत्तर :
सभ्य

पाठ: गुसाडी

शब्दार्थ (అర్థములు) Meanings:

TS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी 3

తెలుగు సారాంశం

నా పేరు జంగు: నేను ఆదిలాబాద్లోని గోండ్ గిరిజన జాతి యువకుడను. నేను గోండీ భాషలో మాట్లాడతాను. ఈ భాష చాలా మధురంగా ఉంటుంది. నేను క్రొత్త పదాలను తేలికగా నేర్చుకోగలను. నేను వ.పదాన్ని అయినా కష్టం లేకుండా (తేలికగా) మాట్లాడగలను. మాదికూడా ఒక ప్రత్యేక నాగరికత.

గుసాడీ మా నాగరికతకు చెందిన ప్రముఖ నాట్యం. నాట్య సమయంలో మా వేషధారణ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. మేము అనేక పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో నాట్యం చేస్తాం. “జంగుదాయి” మా అమ్మవారు. మేము అమ్మవారి ప్రత్యేక పూజ చేస్తాము. ఆమె మమ్ము కష్టాల నుండి కాపాడుతుందని మా నమ్మకం. మేము నెమలి పింఛం, ఈకలతో తయారైన తలపాగ ధరిస్తాము. నాకు మా నాగరికత చాలా ఇష్టం.

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

మా తెగలో పురుషులు డప్పు వాయిస్తే, (స్తీలు పాటలు పాడుతారు. మా పాట యొక్క ర్రసిద్ధి చెందిన పంక్తి “రేలా …. రేలా.” మేము పాడుతూ నాట్యము కూడా చేస్తాము.
మేము అడవిలో నివసిస్తాము. ఇక్కడ నుండి పట్టణము చాలా దూరంలో ఉన్నది. పట్టణం చేరటానికి రోడ్లు, బస్సు సౌకర్యాలు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మాకు సౌకర్యాలు కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది.

Summary

‘GUSADI’ – A Cultural Dance

My name is Jangu. I’m from Gondu tribe in Adilabad district. I speak in Gondi language. It is very sweet language. I can learn new words easily. I can utter any word with ease. We too have a particular culture.

Gusadi is our cultural dance. While dancing we wear a particular dress or special attire. We dance on different festivals. Jangudai is our Goddess. We perform a particular worship of Jangudai. We believe that she safeguards us from evils and problems. We wear turbans made of peacock’s feathers.

TTS 7th Class Hindi Guide 9th Lesson गुसाडी

I like my culture. As men beat drums, women sing songs. Our songs famous line is “Rela-Rela”. We dance while singing. We live in forest. City is very far from our village. We have no sufficient roads and bus facilities to reach the city. Now, the government is trying to arrange the facilities.

Leave a Comment